Voor wie deze termen niet bekend zijn… Time for print is een veelgebruikte Engelse term die binnen het fotograferen van amateurmodellen door amateurfotografen gebruikt wordt. Hierbij wordt tussen model en fotograaf een overeenkomst vastgelegd. De term wordt meestal afgekort met TFP. In plaats van een geldelijke betaling voor elkaars diensten gaat de fotograaf ermee akkoord een aantal afdrukken van de beste foto’s van de sessie te verstrekken aan het model. De gemaakte foto’s mogen doorgaans zowel door de fotograaf als het model gebruikt worden in een portfolio en als promotiemateriaal, al liggen de rechten over de foto’s altijd bij de fotograaf.

De afkorting staat voor meerdere (Engelstalige) afkortingen:

  • Time For Print
  • Trade For Print
  • Time For Portfolio
  • Trade For Portfolio

Hoewel er dus verschillende afkortingen mogelijk zijn voor de afkorting TFP is er een basisgedachte: bij een TFP-sessie wordt er geen geld betaald. Het model krijgt geen vergoeding en de fotograaf krijgt eveneens geen vergoeding voor de afdrukken of cd’s met foto’s die er tijdens de fotosessie zijn gemaakt.

TFP-fotosessies komen over het algemeen vooral voor bij amateurfotografen en amateurmodellen, hoewel veel professionele fotografen of modellen af en toe ook een TFP-sessie zullen doen, als het betreffende model of locatie een bijzonder resultaat op zou kunnen leveren naar de mening van de professional. Het doen van een TFP-sessie houdt niet in dat de kwaliteit van de foto’s laag is, veel van de resultaten van deze fotosessies is hoog, veel amateurfotografen die een TFP-sessie doen zijn alleen amateur omdat de fotografie niet hun werk is maar vaak over net zoveel talent en materiaal beschikken als de professionele fotografen. Veel professionele modellen zijn dan ook begonnen met een portfolio gevuld met foto’s die gemaakt zijn tijdens TFP-sessies. Naast de term wordt er ook veel gebruikgemaakt van de term TFCD, hierbij worden er geen prints uitgewisseld maar een cd of dvd met daarop een digitaal exemplaar van de foto’s.